Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /cerkiew.gorowo.pl/templates/gorowo/functions.php on line 202

Aktualności

В Польщі маємо третю єпархію.

DSC07546В середу, 25 листопада 2020р. у Ватикані проголошено декрет про створення єпархії Ольштинсько-Гданської для Греко-католицької Церкви в Польщі.

Питання це займало увагу вірних та духовенства від кількох років. Це торкалося особливо Вармії та Мазур. Осідком єпархії буде Ольштин. До нової єпархії увійдуть три північні деканати з Архиєпархії Перемисько-Варшавської: ольштинський, венгожевський та ельблонзький. З єпархіїї Вроцлавсько-Гданської включено парафії з деканату слупського: Барково, Барціно, Битів, Дембіца Кашубська, Гданськ, Гдиня, Лємборк, Картузи, Слуп’я, Члухів.

Першим єпископом створеної єпархії проголошено о. д-ра Аркадія Трохановського, пароха з Валча та кошалінського декана.

В Гурові Іл. маємо спогад про номіната. В 2016р. очолив храмові святкування празника Воздвиження Чесного Хреста. Від 2014р. був співголовою з гуровським парохом Митрополичої Катехитичної Комісії.

До часу інсталації нового владики Ольштинсько-Гданською єпархією адмініструватиме митрополит Перемисько-Варшавський аєп. Євген Попович.   oiл

 

KOMUNIKAT NUNCJATURY

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 4925/20
KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:
1. Ustanowił nową eparchię olsztyńsko-gdańską Kościoła greckokatolickiego w Polsce i mianował jej biskupem dotychczasowego proboszcza w Wałczu i protoprezbitera (dziekana) koszalińskiego ks. Arkadiusza TROCHANOWSKIEGO.
Do czasu objęcia eparchii przez jej pierwszego biskupa, obowiązki administratora eparchii olsztyńsko-gdańskiej będzie pełnił metropolita przemysko-warszawski arcybiskup Eugeniusz Popowicz.
2. Nowa eparchia powstała przez włączenie do niej terytorium pokrywającego się z granicami następujących metropolii Kościoła łacińskiego: warmińskiej, gdańskiej, białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej. Siedzibą nowej eparchii będzie miasto Olsztyn (ul. Lubelska 12), a kościołem katedralnym cerkiew p.w. Pokrowa (Opieki) Matki Bożej. Nowa eparchia zostanie włączona do metropolii przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce.
3. Zmienił nazwę obecnej eparchii wrocławsko-gdańskiej na eparchię wrocławsko-koszalińską, z dotychczasową siedzibą we Wrocławiu.
4. Zmienił granice archieparchii przemysko-warszawskiej tak, że obejmuje ona obecnie terytorium pokrywające się z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: przemyskiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, warszawskiej (oprócz diecezji płockiej) oraz diecezji radomskiej z metropolii częstochowskiej.
5. Zmienił granice eparchii wrocławsko-koszalińskiej tak, że obejmuje ona obecnie terytorium pokrywające się z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: wrocławską, poznańską, szczecińsko-kamieńską, gnieźnieńską, katowicką i częstochowską (bez diecezji radomskiej).

Warszawa, 25 listopada 2020 roku
Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski

 

Про о. Аркадія в kаі писали:

Biskup-nominat urodził się w łemkowskiej rodzinie przesiedleńców z „Akcji Wisła” w 1973 roku w Szprotawie (woj. lubuskie) jako syn Jana i Olgi, pochodzących z Brunar Niżnych i Wawki w Zachodniej Łemkowszczyźnie. Uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej w Szprotawie. Po zdanej maturze wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i odbywał tam formację kapłańską. Studia filozoficzno-teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył w 1998 roku. Uzyskał tytuł magistra teologii. Na diakona wyświęcony został w Szprotawie 19 sierpnia 1998 roku przez ówczesnego metropolitę przemysko-warszawskiego abp. Jana Martyniaka. Posługiwał jako diakon w latach 1998-1999 w parafii greckokatolickiej w Legnicy. Również w okresie od 1998 do 2002 kontynuował studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W tym czasie był stypendystą w Instytucie Katechetyczno-Językowym w Gaming (Austria).

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Włodzimierza Juszczaka OSBM 29 lipca 2000 roku we Wrocławiu. W tym też roku został wikariuszem w parafiach: Wrocław, Środa Śląska, Oława, Oleśnica, Jelenia Góra i Wałbrzych. Został mianowany proboszczem w parafiach w Wałczu i Szczecinku w święto Przemienienia Pańskiego 19 sierpnia 2001 roku. W 2002 roku uzyskał tytuł licencjata kościelnego w dziedzinie teologii. W latach 2002-2004 odbywał studia doktoranckie na PWT we Wrocławiu. W roku 2012 obronił doktorat z ekumenizmu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Odnowienie jedności Metropolii Kijowskiej ze Stolicą Apostolską w nauczaniu Jana Pawła II”.

Od roku 2006 był członkiem rady kapłańskiej, od 2010 roku protoprezbiterem (dziekanem) koszalińskim. Do momentu ogłoszenia biskupem był także Dyrektorem Wydziału ds. duszpasterstwa dzieci i młodzieży eparchii wrocławsko-gdańskiej, od 2003 roku duszpasterzem sportowców, a także redaktorem czasopisma „Błahowist” – miesięcznika Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Podczas posługi w Szczecinku wraz z parafianami wybudował cerkiew, która została poświęcona w roku 2015, za co został odznaczony krzyżem z ozdobami. Zna język ukraiński, angielski i niemiecki.

ekai.pl